Privacyverklaring

WYS Onderzoek is een educatief onderzoekscentrum dat zich focust op vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelt WYS Onderzoek educatieve middelen zoals een informatiegids en (online) lesprogramma. De diensten en producten worden aangeboden via de website www.wysonderzoek.nl en de social media kanalen: Instagram, Facebook en LinkedIn.

Als u een (digitaal)product bij mij koopt, uzelf inschrijft voor een online cursus, een opdracht aan mij verstrekt, een dienst bij mij afneemt, mijn website bezoekt, het online contactformulier invult of contact met mij opneemt via telefoon, e-mail of social media, worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

Verantwoordelijke voor de verwerking
WYS Onderzoek
P. Jelles Troelstralaan 18
3818 KT in Amersfoort
KvK-nummer: 75610485

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen via: jolienvandergeugten@wysonderzoek.nl.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens en woonplaats
 3. Geslacht
 4. Geboortedatum
 5. Burgerlijke staat
 6. E-mailadres
 7. Telefoonnummer
 8. Registratienummer van het register voor zorgprofessionals
 9. Social media accountnamen
 10. Klant,- factuur,- en opdrachtnummer
 11. Betaalgegevens
 12. Bezoekgedrag op de website
 13. IP-adres
 14. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wanneer ik een journalistiek artikel schrijf, komt het voor dat er ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 1. Gezondheidsgegevens
 2. Foto’s
 3. Gegevens van personen < 16 jaar

Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens heb ik nodig om de opdracht uit te kunnen voeren. De geïnterviewde of diens ouders of verzorgers geven hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor. Het artikel wordt pas geplaatst nadat de geïnterviewde of diens ouders of verzorgers hier toestemming voor hebben gegeven.

Hoe komt WYS Onderzoek aan uw gegevens?
De persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt via e-mail, via een bericht op social media, via telefoon, via een interview, via het online contactformulier op de website of in het bestelproces op de website.

Waarom verwerkt WYS Onderzoek uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen door mij verwerkt als ik dit volgens de wet mag en alleen voor de volgende doeleinden:

 1. Uitvoering van de overeenkomst
 • Voor het communiceren met u via telefoon of e-mail
 • Voor het aanmaken van een account voor een online omgeving
 • Voor het versturen van (digitale) producten die u gekocht heeft via mijn website
 • Voor het houden van een interview t.b.v. een journalistiek artikel
 • Voor het schrijven van een journalistiek artikel
 • Voor het schrijven van voorlichtingsmateriaal
 • Voor het maken en versturen van een offerte of opdrachtbevestiging
 • Voor het maken en versturen van de factuur
 • Voor het geven van de online cursus
 • Voor het geven van een gastcollege
 • Om een onderzoeksopdracht te kunnen beoordelen
 • Om als projectleider op te kunnen treden
 • Voor het verrichten van een onderzoek en het opstellen van een rapportage
 • Voor het afhandelen van betalingen
 1. Reageren op uw vraag of verzoek
  Als u contact met mij opneemt via telefoon, e-mail, social media of het online contactformulier op mijn website.
 2. Bezoek website
  Om mijn website beter te laten werken, het zoeken op de website eenvoudiger te maken en de service te verbeteren.
 3. Reviews
  Om reviews te kunnen delen op social media of mijn website. Reviews worden alleen met toestemming gedeeld.

WYS Onderzoek heeft haar belang om uw gegevens te verwerken, afgewogen tegen uw privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

Bewaartermijn
WYS Onderzoek zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.

 • Klantgegevens op offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van de wettelijke administratieplicht.
 • E-mailberichten, online contactformulieren en privé berichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
 • De gegevens voor het bijhouden van websitestatistieken (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.
 • Rapportages van onderzoeken worden 20 jaar bewaard.
 • Audiobestanden van gehouden interviews worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.

Delen met derden
WYS Onderzoek verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met WYS Onderzoek hebt gesloten. Met de bedrijven die uw gegevens voor WYS Onderzoek verwerken, heb ik afspraken gemaakt om te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen.

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Hostingprovider
 • E-mailprovider
 • Clouddienst
 • Telefoonprovider
 • Leverancier van software voor videobellen
 • Leverancier van website software
 • Beroepsvereniging voor het toekennen van accreditatiepunten aan zorgprofessionals
 • Virtueel assistent
 • Betaaldiensten
 • Vervoersbedrijf voor het versturen van producten
 • Patiëntenvereniging
 • Onderwijsinstelling/zorginstelling
 • Google Analytics voor de websitestatistieken
 • Social media kanalen Facebook, Instagram en LinkedIn

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics en de social media kanalen gebruik maken van een server in de Verenigde Staten.

Uw rechten
U heeft het recht de persoonsgegevens die WYS Onderzoek van uw verwerkt, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan uw verzoek per e-mail naar jolienvandergeugten@wysonderzoek.nl.  

WYS Onderzoek vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat ik zeker weet dat het verzoek door u is gedaan. Wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt, verzoek ik u de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over de gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit
Wanneer u dit wenst, zal WYS Onderzoek uw persoonsgegevens naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

Beveiliging
WYS Onderzoek neemt de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen.
Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL), het gebruik van goede beveiligingssoftware, het maskeren van delen van uw IP-adres, het gebruik van sterke wachtwoorden en het regelmatig maken van een back-up zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar jolienvandergeugten@wysonderzoek.nl .

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van mijn website maak ik gebruik van een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar de website.

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies zorgt WYS Onderzoek ervoor dat u de website eenvoudiger kunt bezoeken. U hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want uw gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

Google Analytics
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van de website en de manier hoe bezoekers mijn website gebruiken, maakt WYS Onderzoek gebruik van Google Analytics. Via de website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze analytische cookies maken weinig inbreuk op uw privacy omdat uw IP-adres voor een deel zal worden gemaskeerd. De gegevens die Google verzamelt, zullen zij niet voor zichzelf gebruiken, dit heeft WYS Onderzoek met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kunt u Google's Privacy Policy bekijken.

Social media
Om het voor u makkelijk te maken om via social media in contact te komen met WYS Onderzoek, zijn er op de website buttons opgenomen van Instagram, Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. WYS Onderzoek heeft daar geen invloed op. U wordt aangeraden de privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Links website
Op de website van WYS Onderzoek vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken wordt u naar een website buiten www.wysonderzoek.nl geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. WYS Onderzoek raadt u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met uw privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wilt u niet dat WYS Onderzoek cookies gebruikt? Via de browserinstellingen van uw computer kunt u cookies uitschakelen en verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat de website niet meer optimaal werkt.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 september 2020. In het geval mijn  werkwijze verandert, ben ik genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op mijn website gepubliceerd.